Mis on turundusstrateegia?

Sõna „strateegia“ on militaarsete juurtega ja tuleneb kreekakeelsest sõnast „strategos“ (dooria dialektis „stratagos“), mis tõlkes tähendab sõjalist juhti, tänapäevases mõistes kindralit. Strategose ülesanne oli näha suurt pilti ja leida lahendused vaenlaste seljatamiseks. Nagu sõjas, nii ka turunduses – turundusstrateegia peab andma vastuse küsimusele, kuidas võit koju tuua. Taktikaline plaan on aga konkreetne tegevus strateegia elluviimiseks.

Loe edasi

Mis on luksusbrändid ja kuidas neid turundada?

Brände ja nende poolt pakutavaid tooteid võib omaduste põhjal jagada paljudesse erinevatesse gruppidesse. Olenevalt hinnapoliitikast, sihtgrupist ja eksklusiivsusest saab nad rühmitada luksusbrändideks ja massibrändideks. Luksussektorist rääkides eristatakse sageli ka premium-brände, mis jäävad kahe grupi keskele. Luksuskaup peab olema luksus tavalises olukorras, mitte näiteks ekstreemsetes tingimustes, kus ka kõige tavalisemat toidukaupa võib luksuskaubana defineerida.

Loe edasi

Turunduse ABC

Üks kõige olulisemaid põhimõtteid, mida värsked turundustudengid esimestes loengutes õpivad, on see, et turundaja ei ole klient. Seepärast teab korraliku haridusega turundusspetsialist, et enne turu-uuringute tegemist või vastavate andmekogumitega tutvumist ei ole tal võimalik täielikult mõista, mida sihtrühm vajab ja mida ettevõttelt ootab. See põhimõte kehtib ka siis, kui turundaja on oma valdkonnas töötanud aastakümneid ja kokku puutunud sadade erinevate ettevõtetega.

Loe edasi

Millised turunduskampaaniad on kõige efektiivsemad?

Kuidas hinnata turunduse efektiivsust? Oluline on osata vahet teha pikemaajaliste, brändi ehitamise eesmärki kandvate, ning kohest reaktsiooni tekitavate, lühiajalist efekti omavate kampaaniate vahel, pidades silmas, et ühtmoodi vajalikud on mõlemad. 2013. aastal avaldasid turunduskonsultant Peter Field ja agentuuri adam&eve DDB efektiivsusjuht Les Binet põhjaliku uurimuse turunduskampaaniate mõju hindamise ning efektiivsuse teemal.

Loe edasi

Kuidas määrata tootele õige hind?

Tootele või teenusele hinna määramine on kõvasti keerulisem protsess, kui esmapilgul tunduda võib. Tihtipeale minnakse kergema vastupanu teed ning hinnastatakse toode oma kõhutunde järgi või lihtsalt kauba omahinnale teatud protsendi juurde lisamisega. See on küll lihtne, kuid mitte eriti mõistlik variant – nii võib ettevõttel saamata jääda suur osa potentsiaalsest tulust.

Loe edasi

Turundus Facebookis

Pikka aega on Facebooki turunduses olnud levinud mõõdikuteks laigid, jagamised, kommentaarid ja lehe fännide arv. Klikid näitavad küll inimese huvi ja võivad olla väga heaks indikaatoriks veebipõhises otseturunduses (näiteks e-poodide puhul), ent kui eesmärgiks on tõsta müüki väljaspool veebi või kasvatada brändi tuntust, ei ole laikide ja klikkide lugemisest palju abi.

Loe edasi

Võta meiega ühendust: